Utredning vid ansökan om försörjningsstöd

Här hittar du information om den utredning som vi gör när du ansöker om försörjningsstöd.

Du måste med skriftliga handlingar kunna styrka samtliga dina inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen. Om du har familj gäller detta även övriga familjemedlemmar.

Du är skyldig att anmäla ändrade

  • inkomster
  • utgifter
  • boendeförhållanden
  • familjeförhållanden

Lämnar du oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du åtalas för bidragsbrott.

Kontroll av uppgifter

I samband med att du och eventuellt medsökande ansöker om försörjningsstöd kommer dina/era personuppgifter att registreras och behandlas med stöd av "Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten".

Information, bl.a. inkomstuppgifter, kommer att inhämtas från Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 
Du har rätt att begära utdrag ur socialtjänstens register, samt begära rättelse om felaktiga uppgifter behandlas.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping

Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl 8.30-9.30.