Vad ingår i försörjningsstödet?

Här läser du om försörjningsstöd som ska garantera dig en skälig levnadsnivå och stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Regeringen bestämmer årligen hur stor riksnormen ska vara.

Riksnormen ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Ytterligare kostnader

Du har dessutom rätt till vissa andra kostnader, förutsatt att de är rimliga. I Jönköpings kommunala riktlinjer framgår vilka kostnader som kan accepteras. Riktlinjerna bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Livsföring i övrigt

Du har även rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i skälig levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Även här har Jönköpings kommun antagit riktlinjer för vilka kostnader som kan beviljas. Exempel på sådana kostnader är:

 • flyttkostnader
 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor
 • spädbarnsutrustning
 • umgängesresor


Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping

Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl 8.30-9.30.