Vid ansökan om försörjningsstöd

Här finns information om vilka uppgifter du behöver lämna för att din ansökan om ekonomiskt bistånd ska kunna handläggas.

Du har möjlighet att skicka in dina handlingar innan besöket eller att ta med dem till besökstillfället. Har du inte med alla uppgifter kan beslutet försenas. Du måste lämna uppgifter om alla familjemedlemmar som söker bistånd. 

Vid ditt besök ska du lämna skriftliga uppgifter om:

Inkomster, t.ex:

 • Lönebesked
 • Utbetalningsbesked för andra ersättningar, t.ex. från Försäkringskassan, CSN eller A-kassa.
 • Underlag för andra insättningar på ditt bankkonto.

Tillgångar, t.ex:

 • Kontoutdrag för de senaste två månaderna för alla dina konton och en förteckning över alla dina konton i respektive bank.
 • Uppgifter om innehav och försäljning av fonder, värdepapper och aktier.
 • Uppgifter om fordon, fastighet eller företag som du äger eller är delägare i.
 • Deklaration/slutskattsedel alternativt blanketten "Samtliga kontrolluppgifter" som kan hämtas på Skatteverket.

 Uppgifter som styrker dina kostnader, t.ex:

 • Hyreskontrakt och hyresavi. (Är du inneboende eller hyr i andra hand måste du lämna inneboendeavtal eller andrahandskontrakt. Har du egen villa/bostadsrätt så måste du visa uppgifter om dina kostnader för denna.)
 • Kvitton/räkningar för övriga utgifter som du söker bistånd till.

Sysselsättning, t.ex.:

 • Anställd - Anställningsavtal eller arbetsgivarintyg.
 • Arbetslös - Handlingsplan och intyg att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen.
 • Sjukskriven - Läkarintyg
 • Studerande - Studieintyg och beslut från CSN.

Godkänd ID-handling

Vid besöket måste du/ni legitimera er med godkänd ID-handling, ID-kort eller körkort. Om du/ni saknar svenskt medborgarskap, ta med pass/uppehållstillstånd.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping
Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl 8.30-9.30.