search
Sök
menu
Meny

Förstärkt individuellt alternativ, Bäckadalsgymnasiet

För dig som är gymnasieungdom och behöver socialt stöd och en skola anpassad till dig finns Förstärkt Individuellt Alternativ vid Bäckadalsgymnasiet (IMFIA).

Två ungdomar vid skrivbord.

Här får du möjlighet att fylla dina kunskapsluckor och får även hjälp att få ett fungerande socialt liv. Vi ger dig stöd genom undervisning, aktiviteter och annat stöd efter vad du behöver och önskar.

Du ansöker om plats genom din socialsekreterare och därefter tar rektor beslut.

Vi finns till för dig som:

  • är gymnasieungdom
  • har psykosociala problem
  • har/har haft bristfällig skolgång

På Förstärkt individuellt alternativ vid Bäckadalsgymnasiet får du stöd efter dina egna behov och önskemål. Vi erbjuder bland annat:

  • undervisning i liten grupp
  • arbete enligt individuella mål på grundskole- och gymnasienivå
  • tydligt strukturerad verksamhet
  • olika aktiviteter, t.ex. studiebesök och sociala aktiviteter
  • enskilda samtal
  • kontakt med dina föräldrar
  • samarbete med andra stödfunktioner, t.ex. Ungdomsbehandling, Tellus ungdomsboende eller BUP som du eventuellt har kontakt med


Kontakt

Resursskolan Bäckadal
Tfn 036-10 50 96, 070-240 47 99

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-10.00

Annika Nordgren
rektor 
Tfn 036-10 62 86 

sektionschef socialtjänsten 
Tfn 036-10 74 18