search
Sök
menu
Meny

Våld, alkohol och droger i familjen

Musslan är en plats för barn, tonåringar och föräldrar som har det krångligt i familjen. Här erbjuds stöd för dig som upplevt våld i familjen, eller har en familjemedlem som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller mediciner.

På Musslan får du möjlighet att:

  • få förklaringar som kan hjälpa dig att förstå din livssituation
  • prata om dina upplevelser
  • sätta ord på dina tankar och känslor
  • få kunskap om att det aldrig är ditt fel att din mamma/pappa/syskon har utövat våld eller har ett beroende
  • få hopp om att det kan bli bättre
  • få träffa andra som har det likadant

Musslan är en del av Familjebehandling och stödet till barn och tonåringar ges tillsammans med stöd till hela familjen. Vi erbjuder barn- och tonårsgrupper, individuella stödsamtal, föräldrasamtal och familjesamtal. Vi kommer tillsammans överens om vad som passar bäst. Besök hos oss är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Du kan ansöka om stödinsats via socialtjänstens mottagningsgrupp som du når på telefon 036-10 50 00. Om du eller ditt barn redan har kontakt med socialtjänsten kan du tala direkt med din socialsekreterare.

Musslan
Kapellgatan 6A, Jönköping

Barn/tonårsverksamhet:
Du kommer i kontakt med Musslan
via Råd och service
tfn 036-10 26 55