search
Sök
menu
Meny

Våld, alkohol och droger i familjen

Musslan är en verksamhet som ger stöd till dig som upplevt våld i familjen, eller har en nära anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller mediciner.

 Musslans stödverksamhet erbjuder barn, tonåringar och vuxna anhöriga, utifrån våld och/eller beroendeproblematik:

  • Åldersanpassade stödgrupper
  • Individuellt samtalsstöd

På Musslan får du möjlighet att

  • Få förklaringar som kan hjälpa dig att förstå din livssituation.
  • Prata om dina upplevelser.
  • Sätta ord på dina tankar och känslor.
  • Få kunskap om att det aldrig är ditt fel att din mamma/pappa/partner har utövat våld eller har ett beroende.
  • Få hopp om att det kan bli bättre.
  • Få träffa andra som har det likadant.

Musslan
Kapellgatan 6A, Jönköping

Barn/tonårsverksamhet:
Du kommer i kontakt med Musslan
via Råd och stöd telefonen 036-10 26 55

Anhörigstöd:
Tfn 036-10 28 14