search
Sök
menu
Meny

Adoption

Du som vill adoptera ett barn kan vända dig till Familjerätten.

Här finns möjlighet att få information och diskutera frågor som rör adoption.

För att få ta emot ett barn för adoption, krävs ett medgivande från socialnämnden.

Internationell adoption

Du som vill adoptera ska vara minst 25 år. Man ska vara gift för att få adoptera gemensamt. Ensamstående kan också adoptera. Socialstyrelsen rekommenderar att man inte ska vara äldre än 42 år vid ansökan om medgivande.

Du som ansöker om ett medgivande att få adoptera, ska ha deltagit i en förberedande utbildning för blivande adoptivföräldrar som kommunen hänvisar till.

Familjerättssekreterare gör, efter ansökan, en medgivandeutredning och bedömer om sökande är lämpliga som adoptivföräldrar och om de har tillfredställande kunskaper om barn, barns behov och adoptionsspecifika frågor.

En medgivandeutredning omfattar bl.a. frågor som rör tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, ålder, hälsotillstånd, utbildning, arbete, ekonomi samt kunskap och insikter om adopterade barns behov. Utredningen ligger till grund för sociala områdesnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande är giltigt i 2 år.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och har kontakt med de aktuella länderna.

När ett barn kommit till Sverige, ska de blivande adoptivföräldrarna oftast ansöka om adoption i tingsrätten. Det är sedan domstolen som fattar det slutliga beslutet om adoption.

Det förekommer att även svenska barn adopteras, men det är mycket ovanligt.

Närståendeadoption

För att ansöka om adoption av makes eller partners barn, lämnas ansökan till tingsrätten.


Kontakt

Familjerätten
Huskvarna stadshus, Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna

För beställning av tid för faderskapsbekräftelse, återbud till bokad tid och liknande frågor:
Tfn 036-10 53 79, 036-10 52 36

Övrigt:
Tfn 036-10 52 36
Fax 036-10 54 61

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.00-11.00, onsdag 13.00-16.00.

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-16.00

Observera att det är ändrade öppettider dag innan röd dag.