search
Sök
menu
Meny

Faderskap och föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse eller dom.

Bekräftelsen upprättas hos familjerätten och kan ske innan eller efter förlossningen, men tidigast i graviditetsvecka 28.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Ni kan i samband med bekräftelsen anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Sammanboende föräldrar

Om ni föräldrar är sammanboende och skrivna på samma adress kan ni på ett enkelt sätt bekräfta faderskapet/föräldarskapet genom ett gemensamt besök hos oss. Förutsättningen är att båda är övertygade om att barnet är deras gemensamma.

Ensamboende föräldrar

Om ni är ensamboende eller sammanboende föräldrar och inte skrivna på samma adress får ni genomgå en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att ni kommer var för sig.

Faderskapstest

Om det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är pappa till ett barn kan man via DNA-undersökning få fram om tänkbar pappa också är pappa till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när tänkbar pappa är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med någon annan man under den period som hon har blivit gravid.

DNA-undersökning kan också bli aktuell om någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Barnets namn

När ett barn föds ska föräldrarna inom tre månader anmäla vad barnet ska heta i förnamn och efternamn. Anmälan sker till skattemyndigheten. Om föräldrarna har samma efternamn får barnet det namnet. Om föräldrarna har olika efternamn anmäler de vilket efternamn barnet ska ha.

Om faderskapet/föräldraskapet inte är fastställt inom tre månader får barnet moderns efternamn.

Underhåll

Föräldrar ansvarar för sina barns försörjning tills barnet blir myndigt eller tills barnet fyller 21 år om barnet går i gymnasieskola eller grundskola.

Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till barnet. Om den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det har barnet rätt till ungderhållsbidrag från Försäkringskassan.

Kontakt

Familjerätten
Huskvarna stadshus, Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna

För beställning av tid för faderskapsbekräftelse, återbud till bokad tid och liknande frågor:
Tfn 036-10 53 79, 036-10 52 36

Övrigt:
Tfn 036-10 52 36
Fax 036-10 54 61

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.00-11.00, onsdag 13.00-16.00.

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-16.00

Observera att det är ändrade öppettider dag innan röd dag.