search
Sök
menu
Meny

Samarbetssamtal - föräldrasamtal med barnet i centrum

Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar som är oeniga om hur de ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge.

Om ni behöver hjälp med att hantera svårigheter, problem och konflikter i föräldraskapet är samarbetssamtalen en väg att gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa.

Samarbetssamtalen riktar sig till

  • Föräldrar som är skilda eller har separerat. 
  • Föräldrar som aldrig har levt tillsammans.
  • Föräldrar som vill komma överens om frågor som berör barnen.

Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att föräldrarna kan lösa sina tvister utanför domstol.

Samtal kring föräldraskapet

Samtalet ska fokuseras kring föräldraskapet, inte på att förmå föräldrar att fortsätta  leva tillsammans. Samtalen ska handla om barnets vårdnad, boende och umgänge.

Samtalen är frivilliga och kostnadsfria.

Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett avtal.

Kontakt

Familjerätten
Huskvarna stadshus, Rumlaborgsgatan 1, Huskvarna

För beställning av tid för faderskapsbekräftelse, återbud till bokad tid och liknande frågor:
Tfn 036-10 53 79, 036-10 52 36

Övrigt:
Tfn 036-10 52 36
Fax 036-10 54 61

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 8.00-11.00, onsdag 13.00-16.00.

Besökstider:
måndag-fredag 8.00-16.00

Observera att det är ändrade öppettider dag innan röd dag.