search
Sök
menu
Meny

Vårdnad om barn

Du som har vårdnad om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses.

Vårdnadsansvaret måste utövas med hänsyn till barnets behov. Vad vårdnadsansvaret innebär går därför inte att bestämma generellt.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska ni tillsammans besluta i alla frågor som rör barnet. Därmed inte sagt att båda föräldrarna måste besluta i alla vardagliga beslut som följer av den faktiska vården. I praktiken innebär den faktiska vården en långtgående beslutanderätt för den förälder som barnet bor tillsammans med.

Avtal om vårdnad

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad genom avtal som godkänts av socialnämnden. För att godkänna ett avtal krävs att det är för barnets bästa.
Ni kan avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av er ska ha ensam vårdnad.

Någon av er föräldrar måste vara vårdnadshavare för att ni ska kunna skriva avtal om vårdnad. Står barnet under vårdnad av en särskilt förordnad vårdnadshavare kan avtal inte träffas.

För att skriva avtal vänder ni er till den som har hand om familjerättsfrågor i den kommun där barnen är folkbokförda. Personbevis på föräldrar och barn ska lämnas in när avtalet skrivs. Ifall avtalet innebär en ändring av tidigare dom eller beslut från domstol, eller avtal godkänt av socialnämnden, bör kopia på den handlingen också bifogas vid skrivningen av det nya avtalet.

Avtalet blir efter godkännande juridiskt bindande på samma vis som en dom.