search
Sök
menu
Meny

Att hantera svårigheter omkring ditt barn

Av och till i livet råkar vi ut för svårigheter. Om ditt barn mår dåligt eller råkat illa ut på något sätt, så kan du som förälder vara ett stort stöd. Du är den viktigaste personen i ditt barns liv.

Alla barn och unga har behov av ett nära vuxenstöd. Ju yngre barnen är, desto större behov av närhet till föräldrar och andra vuxna, inte minst när du och din familj hamnar i svårigheter.

Även innan barnet har ett utvecklat språk är det värdefullt att prata med barnet om det som händer på ett anpassat sätt, efter ålder och mognad. Det är viktigt att finnas nära som förälder och bekräfta barnet. 

När ditt barn närmar sig tonåren vidgas kretsen där barnet umgås. Du och ditt barn är inte tillsammans lika mycket som tidigare. Och kanske är du ibland orolig för att något inte står rätt till, att ditt barn mår dåligt av något skäl. Men det finns hjälp att få.

Här tar vi upp några svårigheter som kan inträffa, och som påverkar hela familjen. Det är

  • mobbning och kränkningar bland barn och unga
  • oro och ångest
  • depression och självmordstankar, att agera som närstående vuxen
  • kriminalitet, när unga begår brott eller blir utsatta för brott.