search
Sök
menu
Meny

Den unika relationen till ditt barn

Relationen mellan barn och förälder är grunden för ett gott vardagsliv. I början är det den trygga anknytningen som är i fokus. I din roll som förälder ingår fostran, närhet och tid tillsammans, konflikthantering och att släppa taget. Relationen förändras, men finns där hela livet.

En bra relation mellan barn och förälder betyder mycket. I en familj med öppenhet och tillit är det enklare att gemensamt upprätthålla goda vardagsvanor, hantera stress och klara andra utmaningar.

Föräldraskapet består av två delar, relationer och uppfostran. Båda delar är viktiga, och det måste råda balans. Om barnen har tillit till föräldrarna, så går det lättare att uppfostra.

Det nyfödda barnet får mycket tid nära dig som är förälder. Tiden som ni tillbringar tillsammans förändras förstås med åren. Men det betyder inte att tiden är oviktig när barnen blir tonåringar. Relationen förändras, men är fortfarande betydelsefull.

Så här skriver länsstyrelsen i Örebro län om relationen förälder - barn:
”Den typiska föräldern existerar inte. En förälder kan vara frisk eller sjuk, ung eller gammal, biologisk eller bonus, med god eller skral ekonomi, med svenska eller tigrinja som modersmål. De är alla lika betydelsefulla för sina barns utveckling.”

Rollen som förälder kan se olika ut. Med förälder kan man se en vuxen person som har eller har haft ett långsiktigt omvård­nadsansvar för ett barn. Det kan vara barnets biologiska förälder eller andra viktiga vuxna - helt enkelt omsorgsgivare.

Här hittar du sidor om

  • anknytning och samspel
  • att värna relationen förälder - barn genom att tillbringa tid tillsammans
  • om de ofrånkomliga konflikterna och hur du kan hantera dem
  • om integritet och allas rätt att vara sig själva.

Boktips, om relationen mellan förälder och barn

Ingegerd Gavelin. "Att möta sitt barn och sig själv. En bok om föräldraskap". Nomen, 2016

Jesper Juul. "Ditt kompetenta barn - på väg mot nya värderingar för familjen". Bonnier Fakta, 2018

Jesper Juul. "Din kompetenta familj" Bonnier Fakta, 2018