search
Sök
menu
Meny

Föräldrars egna önskemål, om stöd i föräldraskapet

I september frågade vi föräldrar via en webbenkät, vad de önskar och behöver för stöd i sitt föräldraskap. Nu kan du se resultatet.

Via en webbenkät har kommunen frågat föräldrar om deras egna tankar och önskemål. Information om enkäten spreds via kommunens skolportal Vklass, och i flera andra kanaler. Glädjande nog svarade fler än 3 000 föräldrar – tack till alla er som svarat!

Resultatet visar

  • att föräldrar föredrar att ta del av det generella föräldraskapsstödet i samband med föräldramöten i förskola och skola, via föreläsningar samt som information via webben.
  • att föräldrar tycker att de viktigaste frågorna att diskutera handlar om trygghet, respekt, konflikter, relationen barn - föräldrar samt barnens umgänge (på nätet och i vardagslivet).
  • skolan och familjecentralen är de platser som flest föräldrar vet att de kan vända sig till för att få stöd.

Satsning för ett utökat generellt föräldrastöd

Under hösten och vintern gör kommunen en satsning som ska leda till ett utökat generellt föräldrastöd, dvs det stöd som vänder sig till alla föräldrar med barn upp till 18 år. Enkäten är en del i det arbetet. Här kan du ta del av hela resultatet.