search
Sök
menu
Meny

Vägledande samspel för föräldrar

Föräldraprogrammet Vägledande samspel (ICDP) stödjer dig i din föräldraroll.  

Vägledande samspel är ett föräldraprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Det utgår från relationen mellan dig och ditt barn och att det är du som bäst vet vad ditt barn behöver. Som förälder kan man ändå känna sig osäker och vilja ha stöd i sin roll.

Positiv vägledning

Det finns idag många röster som talar om hur föräldraskap ska utövas. Programmet Vägledande Samspel utgår från den unika relation som just du och ditt barn har. Det är din bild av och dina upplevelser tillsammans med ditt barn som ska utvecklas.

Genom att vara nyfiken på ert samspel kan förståelsen för, och kontakten med, ditt barn växa. I detta möte finns fröet till ditt barns resurser och självkänsla och er gemensamma tillit och glädje. Programmet erbjuder dig därför positiv vägledning om er relation.

Som stöd och hjälp för att uppmärksamma och utveckla er relation talar vi om tre dialoger. Dessa tre dialoger fördjupas med hjälp av åtta teman.

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och en eller två gruppledare. Gruppen träffas vid 6-8 tillfällen.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn men framför allt får du som förälder möjlighet att tillsammans med andra reflektera över den speciella relationen som du har med ditt barn.

Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Välkommen att anmäla dig! Du kan anmäla till den familjecentral som du önskar, oavsett var i kommunen du bor.

Hösten 2017 - grupper Vägledande samspel för föräldrar med barn i åldrarna 0-5 år.

Plats

Start

Dag

Tid

Anmäl dig till (e-post)

Bankeryds och
Dalviks familjecentral

12/10

Torsdagar
(Bankeryd)

17.00-19.00

Ida Christensson

tfn 036-10 24 88

Linda Agnesund

tfn 036-10 60 55

Familjecentralen Väster

12/10

Torsdagar

9.00-11.00

Helene Malm

Öxnehaga & Österängens familjecentral

1/11

Onsdagar

Ny tid! 09.30-11.30

Annika Piel-Friberg

Tfn 036-10 25 35

Kerstin Carlsson

tfn 036-10 28 35

Huskvarna familjecentral

19/10

Torsdagar,
7 tillfällen

10.15-12.15

Edla Henriks

tfn 036-10 21 12

Familjecentralen Tenhult

25/10

Onsdagar

9.00-11-15

Lotta Wendel

tfn 036-10 29 04

Råslätts familjecentral

21/11

Tisdagar.

7 träffar

17.15-19.15

Malin Holm, tfn 036-10 24 55

Annika Oliw, tfn 036-10 51 69

Gränna familjecentral

Två kurser pågår september - oktober.

Marika Thörewik

tfn 036-10 36 20

Huskvarna familjecentral

Kurs pågår september - oktober.

Norrahammars
familjecentral Knuten

Kurs pågår september - oktober.

Susanne Johansson

Rosenlunds familjecentral

Kurs pågår september - oktober.

Råslätts familjecentral

Kurs pågår september - oktober.

 

Malin Holm

Annika Oliw

Familjecentralen Tenhult

Kurs pågår augusti - oktober.

Öxnehaga & Österängens familjecentral

Kurs pågår september - oktober.

Familjecentralen Väster

Kurs pågår september -  oktober.

Rocksjöns resursenhet

Höstens kurs inställd. Ev. grupp våren 2018