Ukraina - så kan du hjälpa till

Informationen senast uppdaterad:

Här har vi samlat information kring hur du kan hjälpa de många människor som drabbats av kriget och är på flykt på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Börja med besök på Migrationsverket

Du som tagit emot flyktingar i ditt hem eller på annat sätt blir första kontakt behöver informera om att "alla ukrainska flyktingar så snart som möjligt efter ankomst ombeds besöka Migrationsverket för att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv". Detta gör det möjligt att få hjälp med exempelvis boende, ekonomiskt bistånd och rätt till vård. Det ger också nyanlända barn rätten till skolgång.

Läs mer om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Berätta för oss hur du vill bidra

I formuläret, som du når via länken nedan, kan du som bor i Jönköpings kommun fylla i hur du kan och vill bidra. Ditt erbjudande sparas i en kontaktlista och kommunen kontaktar dig om behov uppstår. Du kan fylla i formuläret som privatperson eller som organisation.

Innan du fyller i formuläret är det viktigt att du läser nedan om hur vi behandlar dina personuppgifter.(Obs, kommunen behöver i nuläget inte få in erbjudanden om plats i bostäder hos privatpersoner)

Fyll i formuläret om hur du kan bidra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Telefonnummer

Ändamål med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. I ett första steg kategoriseras alla inkomna svar. I nästa steg fördelas information ut till de verksamheter inom kommunen som arbetar med respektive hjälpinsats.

Rättslig grund för behandlingen

Allmänt intresse

Vilka tar del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter

Lagringstid

Tills insatsen är slutförd. Du kan även själv välja att bli borttagen från registret. Kontakta då

flyktinghjalp@jonkoping.se

Övrigt om lagringstid

Läs mer om behandling av personuppgifter på

Hantering av personuppgifter

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Jönköpings kommuns dataskyddsombud:

stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Jönköpings kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen:

kommunstyrelse@jonkoping.se

Vanliga frågor:

Jag vill skänka saker och pengar - hur gör jag?

Flera hjälporganisationer tar emot gåvor och pengar för stöd till de drabbade i Ukraina och samordnar olika hjälpinsatser. Kommunen har inte möjlighet att ta emot pengar och gåvor, därför ber vi dig att vända dig till en etablerad hjälporganisation.

Jag kan erbjuda husrum i mitt hem åt ukrainska flyktingar - hur gör jag?

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning. Innan du gör det är det bra att tänka igenom hur länge du kan erbjuda husrum.

Om du planerar att ta emot människor i ditt hem, fundera över dina egna begränsningar. Hur länge kan du ha människor boende i ditt hem? Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska? Kan du ta emot barn med särskilda behov? Vad klarar du ekonomiskt?

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Jag är privatperson och har tagit emot ukrainska flyktingar i mitt hem - vad behöver jag göra?

Tack för att du tar ansvar och gör en god gärning.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Du kan läsa mer om vad som gäller för flyktingar som kommer till Sverige på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Här finns viktig information som riktar sig direkt till den person som flytt, gå gärna igenom informationen tillsammans med hen.

Ukrainian refugee information

Jag är privatperson och har tagit emot ukrainska flyktingar i mitt hem - har barnen rätt att börja i svensk skola eller förskola?

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Barn som fyllt 1 år har rätt till förskola på samma villkor som svenska medborgare. Barnet garanteras en förskoleplats inom fyra månader.

  1. Registrera barnet/ungdomen som flykting hos Migrationsverket
  2. Kontakta därefter aktuell mottagningsenhet för att söka plats i förskola eller skola
  3. Barnet/ungdomens skolkunskap kartläggs av mottagningsenheten
  4. Barnet/ungdomen klassplaceras på en skola i kommunen. Placeringen sker, i den mån det är möjligt, utifrån kartlagd skolkunskap och närhetsprincipen

Kontakta mottagningsenheterna:

Ålder 1-15 år:
Tfn 036-10 67 39
E-post: mottagningsenheten@jonkoping.se

Ålder 16-20 år:
Tfn 036-10 69 05
E-post: mottagningsenheten.gy@jonkoping.se

Publicerad: 2022-03-18

Jag vill bli familjehem eller god man – hur går jag tillväga?

Det finns många olika sätt att hjälpa till. På länken nedan kan du läsa mer om de olika insatserna och göra en intresseanmälan för den insats som passar dig.

Jönköpings kommun har behov av kontaktfamiljer och familjehem, och behovet kan komma att öka ytterligare.

Det finns också behov av gode män för ensamkommande barn. Alltså barn som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd.

Här finns information för dig som vill göra en insats för en annan människa

Här finns information om att bli god man för ensamkommande flyktingbarn

Jag vill gå med i en frivilligorganisation - vilka finns det?

Vid stora påfrestningar i samhället kan kommunen och andra samhällsaktörer behöva hjälp från invånarna. Det finns flera organisationer som samlar intresserade medmänniskor som vill vara med och hjälpa till när det finns behov.

Här finns information om olika frivilligorganisationer

Senast granskad/publicerad: