Stöd för dig som har problem med alkohol, droger eller spel

Här hittar du information om stöd för dig har som problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar.

Upplever du att alkohol eller droger är en för stor del i ditt liv? Spelar du för mycket? Vill du göra en förändring? Då kan du kontakta missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet, Junepol eller Slottsgruppen för rådgivning. Vi ger information om vilka stödinsatser som finns samt om hur en ansökan om hjälp går till. Vi ger även rådgivning till dig som är orolig för någon som du känner .

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagnings- och utredningsenhet

Telefon: 036-10 69 57

Telefontider:
Måndag kl. 10.00–12.00
Tisdag kl. 13.00–14.30
Onsdag–fredag kl. 10.00–12.00

E-post: Missbruksvårdens mottagning

Rådgivning från Junepol och Slottsgruppen:

Junepol

Slottsgruppen

Akut hjälp:
För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via Kontaktcenter:

Telefon: 036-10 50 00.

Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren, telefon 112.

Detta händer vid en utredning

För att du ska få rätt insats utreder missbruksvårdens mottaging vilken hjälp som just du behöver. Vid utredningarna gör vi en ASI-intervju för att bedöma vilken hjälp du behöver. Det är en metod som har ett starkt stöd i forskning och som bedömer vilken hjälp som är bäst för dig.

Socialsekreteraren skriver ner det som kommer fram i samtalen med dig och vid ASI-intervjun. Uppgifterna sammanställs sedan i ett beslutsunderlag med en bedömning av vilken hjälp som bäst tillgodoser dina behov. Du får ta del av underlaget innan vi fattar ett beslut.

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut så går det att överklaga. Ditt överklagande ska i så fall ha kommit till Myndighetssektionen inom tre veckor från det att du fick beslutet. Din socialsekreterare informerar dig om hur du gör för att överklaga.

ASI-intervju - så går det till

Din socialsekreterare ställer frågor utifrån ett ASI-formulär. Det här är ett tillfälle för dig att beskriva vilka problem som du anser att du behöver mest hjälp med.

Intervjun är uppdelad i sju områden:

  • Fysisk hälsa
  • Arbete/Försörjning
  • Alkohol och narkotikaanvändning
  • Rättsliga problem
  • Missbruk och psykiska problem i släkten
  • Familj och umgänge
  • Psykisk hälsa

För varje område kommer du att använda en skala mellan 0-4 för att beskriva hur besvärad du har varit av problem inom varje område. Tycker du det är svårt att svara eller inte vill svara kan du avstå. Det är bättre att du avstår från att svara än att du lämnar felaktiga uppgifter.

Intervjun tar 1-2 timmar.

Din socialsekreterare sammanställer intervjun och presenterar detta för dig nästa gång ni ses. Information som du fått godkänna ingår sedan i den utredning som ligger till grund för eventuellt stöd eller behandling som du kan beviljas.

Det som framkommer i intervjun omfattas av samma sekretessregler som allt annat om dig inom socialtjänsten. Din intervju finns kvar i din personakt. All dokumentation som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt.

Tvångsvård

Ibland måste socialtjänsten ingripa med tvångsvård för att bryta ett alltför allvarligt och livshotande missbruk. Tvångsvård inleds vanligtvis på ett LVM-hem (LVM - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) men ibland inleds vården på sjukhus.

Målet är att tvångsvården så snart som möjligt ska kunna gå över till frivillig vård.

Tvångsvården kan längst pågå i sex månader.

Stöd- och behandlingsverksamheter i kommunen

Här hittar du mer information om de behandlings-, sysselsättnings- och boendeverksamheter som finns i kommunens regi.

Stöd- och behandlingsverksamheter

Stöd till dig som är anhörig

Lever du, eller har du levt med en person som har eller har haft problem med alkohol, droger eller spel om pengar? Då finns det rådgivning, information och kunskap för dig som är anhörig.

Anhörigstöd - för dig som har en anhörig som har problem med alkohol, droger eller spel

Organisationer, föreningar och självhjälpsgrupper

Stöd för barn och unga under 20 år

Om du är under 20 år och har problem med alkohol, narkotika och spel om pengar kontaktar du istället:

Stöd till barn och unga

Senast granskad/publicerad: