search
Sök
menu
Meny

Alternativ till våld

Våld i nära relationer är i huvudsak ett mansproblem men vi vänder oss även till kvinnor och personer i samkönade relationer som utövar våld.

Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och som:

  • har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner
  • använder eller har använt våld och/eller hot mot någon närstående
  • på frivillig basis är beredd att söka hjälp

Alternativ till våld är en mottagning i samverkan med Jönköpings kommun, Habo kommun, Mullsjö kommun och Region Jönköpings län.

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan vi bestämmer om vi ska inleda en längre samtalskontakt.

Insatserna är kostnadsfria. Du kan kontakta oss anonymt. Vi bokar tolk när behov finns.

Vad är våld i nära relationer?

Med våld menar vi inte bara fysiskt våld utan även:

  • psykiskt våld när man skriker, säger elaka, kränkande saker, utövar kontroll och är svartsjuk.
  • materiellt våld när man avreagerar med att slå i vägar, kasta saker, slå sönder möbler etc.
  • sexuellt våld när man kräver eller tvingar till sig sex som blir smärtsamt och obekvämt för partner. ”Tjatsex” till våldtäkt.
  • latent våld som är mer en stämning och känsla där man styr med sitt aggressiva beteende.

När man pratar om våld i nära relationer måste man alltid fundera över makt och om  man använder våld som ett sätt att ha makt och att få sin vilja igenom.

Den definition av våld som Alternativ till våld utgår ifrån är skriven av psykologen Per Isdal. (Meningen med våld, 2001).

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

Nordiskt nätverk

ATV Jönköping har ett samarbetsavtal med stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) i Norge. ATV är ett kompetens- och behandlingscenter mot våld i nära relationer som startade 1987. Man var då först i Europa med att erbjuda personer som utövat våld i en nära relation psykologisk behandling. Idag har ATV kontor runt om i hela Norden, och ATV Jönköping ingår i detta nordiska nätverk.

Kontakt

Alternativ till våld

Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län

Dan Rosenqvist
Leg.psykolog
Tfn 0703-92 32 29

Ewa Wiman
Socialpedagog/FFT-terapeut
Tfn 0761-19 81 63