search
Sök
menu
Meny

Utbildning brandfarlig vara - mindre omfattning

Det är viktigt att veta hur bränder kan undvikas och hur du ska göra om en brand uppstår. Genom en kurs eller utbildning kan du lära dig om brand och brandskydd.

Deltagaren får kunskap om lagstiftning och bestämmelser. Deltagaren får förebyggande skyddsåtgärder, åtgärder vid läckage samt risker i övrigt. Utbildningen vänder sig till den som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor på företag där hanteringen av brandfarliga varor är i mindre omfattning.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

Alla utbildningar finns på Brandskyddsföreningens Jönköpings läns hemsida. Där kan du läsa mer och ibland även boka dig direkt, länk finns under länkar. Brandskyddsföreningen Jönköpings län arrangerar och genomför utbildningen.

Kontakt

Angelica Stigsson
Glansgatan 7
Jönköping
Tfn 036-10 58 93