search
Sök
menu
Meny

Utbildning i heta arbeten

Det är viktigt att veta hur bränder kan undvikas och hur du ska göra om en brand uppstår. Genom en kurs eller utbildning kan du lära dig om brand och brandskydd.

Utbildningen vänder sig till er som utför så kallade heta arbeten. Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärning, torkning, lödning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

På en utbildningen kan du bland annat få lära dig hur brand uppstår och vilka risker som finns i din miljö. Utöver det får du även lära dig hur du varnar andra, räddar nödställda och larmar 112.

Alla utbildningar finns på Brandskyddsföreningens Jönköpings läns webbplats. Brandskyddsföreningen Jönköpings län är arrangör av utbildningen "Heta Arbeten", men det är Räddningstjänsten som genomför den.

Angelica Stigsson
Glansgatan 7
Jönköping
Tfn 036-10 58 93