search
Sök
menu
Meny

Hjärtstartare vid hjärt- och lungräddning

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Årligen räddas cirka 500 människor till livet efter plötsligt hjärtstopp. En hjärtstartare, en defibrillator kan behövas som hjälp.

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar men ofta drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osykronisrat (kaos!) utan att kunna pumpa runt blod i kroppen. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare användes ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % / min.

Hjärtstopp kräver omedelbar hjälp

Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Genom hjärt-lungräddning pumpar man manuellt runt blodet i kroppen. Genom en elektrisk stöt från en hjärtstartare avbryts det elektriska kaos som finns i hjärtat. På så sätt kan hjärtat återfå sin normala rytm och kunna pumpa blod. Källa HLR rådet

Hitta närmsta hjärtstartare

Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister och Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Registret vilar helt på ideell grund. Detta är ett nationellt register för alla de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Under länkar hittar du var närmaste hjärtstartare finns.