search
Sök
menu
Meny

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete SBA

Det är viktigt att veta hur bränder kan undvikas och hur du ska göra om en brand uppstår. Genom en kurs eller utbildning kan du lära dig om brand och brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Deltagaren ska efter utbildningen ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta systematiskt med brandskyddet. Utbildningen vänder sig till dig som är brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller dig som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska vi regelbundet arbeta med vårt brandskydd. Både privatpersoner och företag har ett ansvar för att de har ett tillräckligt bra brandskydd. Om en brand uppstår går det ofta väldigt fort och när brandmännen väl är framme kanske det är för sent. Genom att du har kunskap och snabbt kan agera kan du förhindra brand eller bromsa brandförloppet.

Angelica Stigsson
Glansgatan 7
Jönköping
Tfn 036-10 58 93