search
Sök
menu
Meny

Krisinformation till allmänheten

När samhället drabbas av störningar av olika slag är informationen till allmänheten viktig.

Vid en större händelse kan allmänheten informeras på något eller flera av följande sätt:

  • Kontaktcenter på telefonnummer 036-10 50 00.
  • www.jonkoping.se.
  • Kommunens facebooksida facebook.com/jonkopingskommun
  • Sveriges Radio Jönköping P4.
  • Informationsnumret 11313
  • Annonser.
  • Muntligt eller med hjälp av flygblad på de servicepunkter som kan komma att upprättas vid en större händelse.
  • I en situation där datakommunikationen inte fungerar sprids information i större utsträckning via flygblad.
  • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) som sänds via radio och tv. Det kan också kompletteras med signalen för utomhusvarning.