search
Sök
menu
Meny

Remiss Program för trygghet och säkerhet

Kommunen har sammanställt ett förslag till Program för trygghet och säkerhet 2019-2022. Programmet omfattar åtgärder mot oönskade händelser i form av brott, olyckor, bränder och andra händelser som kan leda till kriser.

Program för trygghet och säkerhet tillsammans med delprogram Brandsäkerhet, Operativ räddningstjänst och Krisberedskap/civilt försvar, utgör handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Programmet utgör även styrdokument för krisberedskap och civilt försvar enligt överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunen vill bereda remissinstanserna möjlighet till synpunkter på de framtagna programmen.

Remissvar

Svar på remisserna skickas till raddning@jonkoping.se senast den 29 januari-2020.

Kontakt

Samuel Nyström
Räddningschef
Tfn 036-10 70 10