search
Sök
menu
Meny

Vad kan du få hjälp med hos Alternativ till våld?

Du kan få hjälp med en rad saker hos Alternativ till våld.

Vi kan hjälpa dig att:

 • Först och främst hjälpa dig att komma fram till ett beslut som bara du kan fatta.
  ”Ser jag ett behov av att göra en förändring i mitt liv just nu, eller ser jag inte det?”
 • Klargöra dina problem och öka din medvetenhet om vad som är våld i en nära relation
 • Lära dig att känna igen och hantera dina tankar och känslor som leder till våld i olika former
 • Hitta alternativa handlingsmönster och strategier istället för bete sig hotfullt eller våldsamt
 • Bli bättre på att kommunicera behov och känslor på ett tydligt och respektfullt sätt i dina nära relationer
 • Öka din medvetenhet om dina egna beteenden i dina relationer
 • Förstå hur din uppväxt påverkat dig, och hur du kan leva mer som du vill och inte som du kanske lärt dig
 • Jobba med att vara den förälder du vill vara (om du har barn)
 • Hitta stöd och hjälp till dina barn, t.ex. genom din Familjecentral

Vad kan man inte få hjälp med?

 • Parterapi  
 • Medicin
 • Intyg i rättsliga processer
 • Arbete med vårdnadstvister

Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt, vilket gör att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående.

Anmälningsskyldighet rörande barn som riskerar att fara illa

Vi har anmälningsskyldighet om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns situation. Anmälan görs till socialtjänsten för utredning om barnens situation och eventuellt behov av stöd i föräldraskapet.