search
Sök
menu
Meny

Stöd till barn som upplevt våld i hemmet

Barn som varit vittne eller åhörare av våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur de mår.

Att inte visa någon reaktion betyder inte att det inte känns inuti eller att man glömt bort det man sett eller hört. Det är därför viktigt för barn att få berätta och prata om otäcka situationer man varit med om, speciellt om det är en nära person man upplevt skrämmande.

Individuellt stöd

Trappan-samtal är ett stöd för barn att bearbeta traumatiska händelser.

Samtalen är strukturerade och passar för barn från fyra år och uppåt. Vi som arbetar med Trappan-samtal finns på familjecentraler, Socialtjänstens familjebehandling och Frälsningsarméns familjecenter.

Kontakt

Råd och service för barn och ungdomar
Tfn 036-10 26 55