Alternativ till våld (ATV)

Här finns stöd för dig som mår dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad.

Mår du dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad? Har du jobbiga minnesbilder? Svår att koncentrera dig? Tappat livsglädjen?

Det finns hjälp att få.

ATV Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling för personer som kommit ur en relation där det förkommit våld men har utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa på grund av tidigare utsatthet för våld i nära relation.

Behandlingen kan innehålla bland annat:

  • Fördjupad kunskap om hur våldet påverkat tankar, känslor och beteenden.
  • Lära ut metoder för att skapa en fungerande vardagsstruktur, med syfte att hitta en yttre och inre balans.
  • Effektiva strategier för att hantera svåra känslor, kroppslig anspänning, minnesbilder och/eller besvärande tankar.
  • Terapeutiskt arbete med traumatiska minnen/bearbetning av våldshändelser om de fortfarande påverkar negativt.

För att behandling ska bli så bra som möjligt har en del saker visat sig vara särskilt viktiga:

  • Att personen kan komma regelbundet
  • Att personen har en livssituation som gör det möjligt att fokusera på ett aktivt arbete med sig själv, med förändring av tankar, minnen, känslor och beteenden om skapar problem på lång sikt.

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)

Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
Tfn 010 – 241 10 10

Skicka e-post till Rehabiliteringscentrum

Senast granskad/publicerad: