Frivilligcentralen

Här finns information om Frivilligcentralen. Vi förmedlar kontakter mellan verksamheter och volontärer.

Frivilligcentralens uppdrag är att förmedla kontakter mellan verksamheter/aktiviteter inom civilsamhälle/samhällsfunktioner och volontärer som vill vara funktionärer.

Uppdraget är pausat och Frivilligcentralens fortsatta verksamhet är under utredning.

KONTAKT

Fredrika Lindström
Samordnare civilsamhället, kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 71 37

E-post: fredrika.lindstrom2@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: