Frivilligcentralen

Här finns information om Frivilligcentralen som förmedlar kontakter mellan verksamheter och volontärer.

Frivilligcentralens uppdrag är att förmedla kontakter mellan verksamheter/aktiviteter inom civilsamhälle/samhällsfunktioner och volontärer som vill vara funktionärer.

Uppdraget är pausat med anledning av begränsningar avseende möten och sammankomster. Frivilligcentralens fortsatta verksamhet är under utredning och besked kan väntas under hösten 2022.

KONTAKT

Anna Johansson
Nämndsekreterare, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 69 26

E-post: anna.johansson16@jonkoping.se

Caroline Fronér
Projektledare, Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 69 09

E-post: caroline.froner@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: