Så kan du hjälpa till i mottagandet av nyanlända

Informationen senast uppdaterad:

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt till mottagandet av nyanlända i Jönköping. Tack för att du vill hjälpa till.

Ukrainska medborgare som lämnat landet från och med den 24 februari omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Läs mer om vad som gäller på våra sidor om Rysslands invasion av Ukraina.

Samlad information – Rysslands invasion av Ukraina

Bli familjehem

Ensamkommande barn och unga behöver boende i vår kommun. Kommunens hem för vård eller boende (HVB) används för de äldre barnen. De yngre barnen behöver en familj där de kan få trygghet och god omsorg – ett familjehem. Även du som är ensamstående kan vara familjehemsförälder. Vi söker trygga och stabila vuxna med tid och tålamod för ett barn.

Bli familjehem för ensamkommande barn och unga

Bli god man

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar har rätt att få en god man, som går in i förälderns ställe i vissa uppdrag. Uppdraget är ofta flerårigt och innebär bland annat att företräda barnet i kontakter med myndigheter och att hjälpa till med ekonomin. En god man ska förvissa sig om att barnet har det bra, följa barnets vardag, skolgång och utveckling och bistå med personligt stöd.

God man för ensamkommande barn

Senast granskad/publicerad: