Dagverksamhet för äldre

Här kan du som är äldre med behov av social gemenskap och meningsfull sysselsättning få information om dagverksamhet.

Dagverksamhet är en behovsprövad insats för dig, eller som avlösning för anhörig/närstående som vårdar dig.

Dagverksamheten är kostnadsfri. Du betalar för resor och måltider, och för eventuellt pyssel/hantverk du tar hem.

Målet för dagverksamheten är att i en trygg miljö erbjuda social samvaro och aktiviteter där du som besöker verksamheten ska känna välbefinnande och uppleva dagen som meningsfull.

I Jönköpings kommun finns dagverksamheter med två olika inriktningar:

Dagverksamhet med demensinriktning

Denna dagverksamhet är till för dig med demenstillstånd med behov av stöd, stimulans och social gemenskap. Aktiviteterna utformas utifrån dina individuella behov och förmågor. Fika och lunch äter vi tillsammans.

Dagverksamhet med social inriktning

Detta är en dagverksamhet med social inriktning för dig som är äldre och som behöver mer stöd för att kunna delta, än vad som erbjuds på äldreomsorgens öppna träffpunkter. Dagverksamheten erbjuder utifrån dina behov en social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Så här ansöker du

För att ansöka om dagverksamhet kontaktar du en biståndshandläggare genom att ringa kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Vad händer på dagverksamheten?

Den sociala samvaron upplevs av många som mycket värdefull när de är på dagverksamheten. Du som deltagare är med och påverkar innehållet som till exempel kan vara samtal, sång, musik, promenader, spel, lättare rörelsegymnastik, skapande aktiviteter, högläsning

Tillsammans skapar vi en genomförandeplan som beskriver vad du har för intressen och vad du behöver för stöd när du är på dagverksamheten.

Alla som arbetar på dagverksamheterna har tystnadsplikt och får inte föra information vidare till annan utförare utan ditt medgivande.

Hur kommer jag igång med dagverksamheten?

När du får erbjudande om dagverksamhet kontaktar personalen dig. Du bjuds sedan in till studiebesök, alternativt träffas ni hemma hos dig. Sedan förväntas du att inom en vecka regelbundet börja besöka dagverksamheten.

Kan jag få hjälp med transport till och från dagverksamheten?

Behöver du skjuts till dagverksamheten sker det oftast med färdtjänst. Om du inte har beviljad färdtjänst är det bra om ansökan görs snarast möjligt då det kan dröja innan du får ett beslut.

Kontakta Länstrafiken, telefon 0771-68 06 80 måndag-fredag kl. 8.30-12.

När avslutas dagverksamheten för mig?

Beslut om dagverksamhet följs upp av biståndshandläggaren, om behovet förändrats, omprövas beslutet och ibland avslutas beslutet. Detta kan ske när förmågan att delta i det sociala sammanhanget har förlorats eller att det inte går att säkerställa att insatsen är av god kvalitet för dig som besökare.

Dagverksamhet kan även omprövas och avslutas alternativt läggas vilande om du inte kan komma regelbundet. Frånvaron kan bero på längre sjukhusvistelse, korttidsvistelse eller annat.

Flyttar du till särskilt boende avslutas alltid besöken på dagverksamheten.

Senast granskad/publicerad: