Trygghetslarm för dig som är äldre

Här finns information om trygghetslarm, vad det innebär och hur du ansöker om att få ett larm.

För dig över 65 år: du kan ansöka om trygghetslarm genom knappen ovan eller genom att höra av dig till en biståndshandläggare via kontaktcenter telefon 036-10 50 00.

Trygghetslarm. Foto Patrik Svedberg

Vad innebär trygghetslarm?

Trygghetslarmet kan till exempel användas om du skulle falla och inte kan ta dig upp.

Larmet ringer upp en larmcentral som är bemannad dygnet runt. Om du behöver hjälp av personal på plats tillkallas personal från patrullen i Jönköpings kommun. Personalen som kommer hem till dig är undersköterskor och vårdbiträden.

Larmet fungerar inom bostaden och är personligt men din partner kan också ansöka genom att bli medsökande.

Ett trygghetslarm är helt fristående från övrig telefoni. Därför fungerar det oavsett om du ringer med fast telefoni, fast mobiltelefoni, bredbandstelefoni eller mobiltelefoni.

Viktigt – trygghetslarm ersätter inte 112

Trygghetslarmen ersätter inte 112. Personalens ambition är att vara på plats så snart som möjligt, men det kan dröja vid akuta situationer och trafikproblem.

Nyckelhantering vid larm

I händelse att patrullen vid larm inte kommer in i din bostad, kontaktar personalen polisen för att kunna ta sig in och säkerställa att du mår bra. Det kan då eventuellt bli skador på din dörr eller ditt fönster. Lås därför aldrig extralås som vi inte fått nycklar till. Du bör heller inte använda invändig säkerhetskedja eller bygel.

Om vi på grund av felaktiga nycklar inte kommer in i din entréport, innebär detta att vi blir försenade eftersom patrullen måste ta kontakt med fastighetsägaren. Vid byten av lås till bostad eller fastighet måste du alltid lämna nya nycklar till larmsamordnare.

Kostnad

Att ha trygghetslarm innebär en månadskostnad.

Läs mer om avgifter inom äldreomsorgen

Senast granskad/publicerad: