Avlösning i hemmet, för dig som är anhörig

Här kan du som är anhörig och närstående ansöka om 20 timmars kostnadsfri avlösning per månad.

Anhöriga som stödjer, hjälper eller ger omsorg till en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället som dagligen gör en betydelsefull insats. Som anhörig kan du ansöka om 20 timmars kostnadsfri avlösning per månad, för att få stöd och/eller tid för dig själv.

Så här ansöker du

Är du behov av en avlösning i hemmet ska du kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter.

Telefon: 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: