Ansök om daglig verksamhet

Här finns information om hur du som har en funktionsnedsättning ansöker om daglig verksamhet.

Daglig verksamhet ska stärka dig att nå dina mål genom en meningsfull sysselsättning. Syftet är också att främja delaktighet i samhället och erbjuda gemenskap, stimulans och utveckling. Att stödja och utveckla dina möjligheter till arbete är en övergripande målsättning på kortare eller längre sikt.

Vägledning, information om våra inriktningar

För att kunna ta ställning till vilken inriktning inom daglig verksamhet som passar dig genomför vi inledningsvis en vägledning. I vägledningen kartläggs dina önskemål, färdigheter, resurser och stödbehov. Du får även kunskap om vad de olika inriktningarna inom daglig verksamhet innebär.

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Du kan söka daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL).

För att ansöka kontaktar du en handläggare inom funktionshinderomsorgen genom att ringa Kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: