Erfarna enhetschefer som vill utveckla kommunikation och kommun

Händer som skriver på postit-lappar

Vill du leda Jönköpings kommuns uppdrag och utveckling inom kommunikation? Vill du använda din kunskap och erfarenhet för att skapa en lyhörd och målinriktad kommunikationsenhet? Då har du ett jobb att söka.

Jönköping växer. Fler väljer att bosätta sig och jobba i vår kommun och vi är på god väg att bli 200 000 invånare. Ju fler vi blir, desto större blir behovet av kommunikation. Just nu söker vi dig som är en trygg ledare och erfaren chef med en bred kunskap om kvalificerad kommunikation.

Kommunikationsavdelningen ska nu utvecklas från två till tre enheter och i detta förändringsarbete behöver vi två nya enhetschefer som fokuserar på varsitt uppdrag. Den tredje enheten, Kontaktcenter, har redan en enhetschef med fokus på service till kommuninvånarna. De tre enhetscheferna ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med kommunikationschef.

Som enhetschef blir du en viktig ledare och förebild. Du stöttar, ger återkoppling och utvecklar dina medarbetare och verksamheten. Du leder enhetens arbete på en operativ, strategisk och taktisk nivå med personal-, budget-, och verksamhetsansvar. Och eftersom tjänsterna är nya har du goda möjligheter att påverka arbetssätt, forma enheten och avdelningen och höja kvaliteten i hela kommunen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med gedigna kunskaper inom kommunikationsområdet. Som ledare är du tydlig och lyhörd. Du är skicklig på att coacha medarbetare och verksamhet i tider av förändring och har förmåga att analysera och genomföra arbetet. Goda relationer är viktiga för dig och du drivs av att engagera och motivera dina medarbetare för att de ska kunna nå sin fulla potential. Du stöttar dina medarbetare, både i dagliga frågor och inför svårare beslut och utmaningar. Du utgår från kommunens verksamhetsmål och har insikter i hur en politiskt driven verksamhet fungerar och behöver hanteras.

Du har:

  • relevant högskoleutbildning.
  • erfarenhet av att arbeta som chef – med ansvar för personal, budget och verksamhet.
  • längre erfarenhet och kunskap inom kommunikationsområdet.

Arbetsplatsen - två nya kommunikationsenheter

Inom enheten för kommunikationsområdet finns kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar med strategisk och operativ kommunikation. Nu ska två nya enheter bildas – den ena med fokus på våra förvaltningars kommunikationsuppdrag, den andra med fokus på kommunens övergripande kommunikationsbehov och kommunikationskanaler.

Som enhetschef på kommunikationsavdelningen imgår du i avdelningschefens ledningsgrupp, som tillsammans leder och driver verksamheten mot gemensamma mål. Enhetscheferna har också ansvar för, eller ingår i, olika utvecklingsprojekt inom kommunen. Kommunikationsavdelningen hör till stadskontoret. Där finns nio avdelningar som tillsammans samordnar, stödjer och styr Jönköpings kommun på kommunstyrelsens uppdrag.

Några fokusområden som är aktuella inom kommunikationsområdet är:

  • hur vi som organisation bäst hanterar ökade krav och förväntningar på snabb, korrekt och relevant kommunikation och service.
  • hur vi på bästa sätt tillsammans med förvaltningarna har ett kommunikationsfokus mot användarna och invånarna.


Har du frågor om tjänsten? Kontakta kommunikationschef Annica Snäll på tfn: 036-10 57 34Senast granskad/publicerad:

Jönköpings kommun som arbetsgivare

Vi är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att staden utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre stad att besöka, leva, verka och bo i.

"Vi är 13 000 kollegor som tillsammans servar 143 000 invånare, 14 000 företag och 400 föreningar".

Läs mer om hur det är att jobba hos oss