Sortergården, teckenspråk

I kommunen finns ett antal sortergårdar utplacerade. Sortergårdarna är till för hushållens grovavfall och farliga avfall. Grovavfall är sådant avfall som är för stort för att få plats i avfallskärlet.

På några av gårdarna finns även prylbodar där du kan lämna saker du inte längre vill ha, men som är i för bra skick för att slängas. Vi samarbetar med hjälporganisationer som tar hand om sakerna från prylbodarna. De säljer sedan sakerna i sina respektive second handbutiker.

På sortergårdarna kan du lämna bland annat

 • farligt avfall
 • elavfall
 • trädgårdskompost
 • metallskrot
 • wellpapp
 • tryckimpregnerat trä
 • trä
 • restavfall
 • sten och betong
 • deponirest
 • gips
 • hårdplast
 • textilier
 • stoppmöbler och fallfrukt.

Farligt avfall och elavfall kan skada människor, djur och natur om det hamnar på fel ställe. Därför är det viktigt att du lämnar det till sortergårdarna så det tas om hand på ett säkert sätt. Som farligt avfall räknas bland annat

 • bilbatterier
 • spillolja
 • avfettningsmedel
 • lacknafta
 • aceton
 • färg
 • lack
 • lim
 • rengöringsmedel
 • sprayburkar
 • bekämpningsmedel

Märk alltid förpackningen med innehållet om du inte lämnar in i originalförpackningen. Blanda aldrig ihop farligt avfall. Det allra mesta du lämnas till sortergården återvinns på ett eller annat sätt och bara en liten del ca 1% hamnar på deponi eller soptipp som det också kallas.

Du hittar öppettider och var sortergårdarna finns om du följer länken nedan.