search
Sök
menu
Meny
Sök

Avdelning Diamanten på Kålgårdens förskola, teckenspråk

Diamanten är en avdelning för barn som är döva eller har någon form av hörselnedsättning. Vissa terminer har vi en integrerad grupp med hörande barn.

Vi är en tvåspråkig avdelning där all personal är teckenspråkig och vi strävar efter att varje barn ska få ett rikt språk oavsett om de har tal eller teckenspråk som första språk. Barnen får också tillgång till individuellt stöd.

På vår avdelning ges barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi jobbar utifrån förskolans läroplan, Lpfö18. Vi använder oss av mycket visuellt material och erbjuder en verksamhet där skapande, experimenterande, matematik, lek och lärande hör ihop och är viktigt.

Vi har väl anpassade lokaler med hörselslingor i golvet, en god ljuddämpad innemiljö och annan teknisk utrustning.

Vårt upptagningsområde är hela Jönköpings län och man kan söka deltidsplats eller heltidsplats.