search
Sök
menu
Meny
Sök

Söka förskoleplats, teckenspråk

När du ska söka plats för ditt barn i förskola eller familjedaghem/hos dagbarnvårdare, gör du det här på webben. Under rubriken Självservice finns en länk och all information du behöver. Tänk på att ansöka i god tid, minst 4 månader i förväg. Det underlättar vår planering.

Som ködatum gäller barnets födelsedatum. Om det finns äldre syskon i familjen så är det syskonets födelsedatum som gäller (dock endast syskon i förskoleålder). Under inskolningen (1-2 veckor) behöver du räkna med att tillbringa en del tid tillsammans med ditt barn i den nya miljön.