Rätten att välja skola, teckenspråk

Alla barn som är bosatta i kommunen tillhör en kommunal skolas upptagningsområde. Det betyder att barnet är garanterat en plats i förskoleklass och grundskola, i ett område så nära bostaden som möjligt (så kallad hemskola).

Men – alla har rätt att välja skola antingen till en annan kommunal skola, eller till en fristående skola. De barn som bor i en kommunal skolas upptagningsområde har alltid förtur.

När ditt barn ska börja förskoleklassen får du hem ett brev i januari, från barnets blivande skola, där du godkänner eller tackar nej till platsen.

För att kunna göra en så bra planering som möjligt inför kommande läsår (klasser, schema, skolskjuts, personalresurser), så är vi angelägna om att få ansökningar om skolbyte senast första skoldagen vid vårterminens start. En bra planering bidrar till att skolorna kan använda sina resurser på bästa sätt. Datumet gäller både kommunala och fristående grundskolor.