search
Sök
menu
Meny
Sök

Avståndsreglerna för skolskjuts i Jönköpings kommun, teckenspråk

Vägsträckan avser närmaste gång- och cykelväg.

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-6: 3 km
  • Årskurs 7-9: 4 km

Avståndet mellan barnets bostad och påstigningsplatsen ska heller om möjligt inte överstiga (gäller från augusti 2012):

  • Förskoleklass och årskurs 1-3: 1 km
  • Årskurs 4-6: 2 km
  • Årskurs 7-9: 3 km

För de äldre eleverna kan det i vissa fall finnas en på- och avstigningsplats närmare hemmet avsedd för yngre elever som även de äldre eleverna kan använda på morgonen. Det är däremot inte säkert att denna hållplats trafikerad på hemresan för de äldre eleverna. Då gäller den anvisade avstigningsplatsen.