search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunens ansvar för skolskjuts, teckenspråk

Varje kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts omfattar de elever som går i grundskolan. I Jönköpings kommun har även elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

För särskolans elever i kommunen finns en särskild skolskjutsorganisation som bygger på särskolans fasta start- och sluttider.