Särskilt upphandlade skolskjutsar, teckenspråk

I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan användas, ordnar kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar).