search
Sök
menu
Meny
Sök

Skoltaxi, teckenspråk

I de fall en elev inte kan använda allmän kollektivtrafik eller upphandlad skolskjuts anordnar kommunen skolskjuts genom skoltaxi. Anledningen kan vara:

  • Funktionshinder
  • Att anslutningsskjuts behövs till skolbuss eller kollektivtrafik
  • Annan särskild omständighet

I skoltaxi ska samordning ske i så hög grad som möjligt, oavsett vilken typ av resa det gäller. Enskilda transporter ska undvikas där samordning är möjlig.