Så här ansöker du om en plats på äldreboende, teckenspråk

När du är i behov av bostad på ett äldreboende ansöker du om plats hos kommunens biståndshandläggare. Du når dessa via kommunens kontaktcenter på tfn 036-10 50 00.

Du och biståndshandläggaren kommer överens om en tid för hembesök. Vid hembesöket samtalar ni om ditt behov av hjälp och om de förutsättningar som krävs för att få bo på ett äldreboende. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov av hjälp och prövar enligt Socialtjänstlagen om du har rätt till en lägenhet i ett äldreboende. I de flesta fall prövar vi om tillräcklig hjälp kan ges i ditt nuvarande hem.