Lättläst om vatten och avlopp

De flesta människor får sitt vatten
från kommunens ledningar.
Kommunen tar prover på vattnet.
De ser till att vattnet som kommer i kranen är ofarligt.

När du har diskat, tvättat eller duschat
rinner smutsvattnet ut i kommunens avloppsnät.
Avloppsvattnet leds till ett reningsverk
där vattnet renas
innan det får rinna ut i Munksjön.

Du betalar till kommunen
för det vatten som du använder.
Du betalar också för att ditt hus är kopplat
till kommunens vattenledning och avlopp.

Senast granskad/publicerad: