Vårt Jönköping – din tidning

Tjej med kickbike vid brevlåda

Foto: Johnér

Här finns ett urval av innehållet från det senaste numret av Vårt Jönköping som skickade ut i månadsskiftet april/maj.

Tidningen Vårt Jönköping distribueras av Jönköpings kommun till kommunens alla hushåll två gånger om året.

Goda råd behöver inte vara dyra

Vill du ha hjälp att tänka klimatsmart och energieffektivt? Behöver du ha opartisk rådgivning för att kunna välja rätt elbolag? Energicentrum ger kostnadsfri energioch klimatrådgivning i kommunal regi – till privatpersoner, företag, organisationer och föreningar. Du får vägledning för att göra välinformerade val utifrån dina förutsättningar och svar på frågor om allt från uppvärmning till hållbara transporter.

Mer information och tidsbokning - Energicentrum.se Länk till annan webbplats.

Är du eller någon du känner ofrivilligt ensam?

Vet du en äldre person som skulle uppskatta en fika, promenad eller sällskap för att ta sig till någon av kommunens träffpunkter? ”Ofrivillig ensamhet” är ett uppsökande samverkansprojekt mellan
fyra av länets pensionärsorganisationer, regionen och kommunerna. Syftet är att hitta äldre personer som upplever sig ensamma och att förmedla kontakt med någon som kan bli ett sällskap i vardagen.Redan nu finns ett antal frivilliga pensionärer som väntar på att få att göra en insats - utmaningen är att hitta de som behöver den.

Mer information om projektet och hur du tar kontakt Länk till annan webbplats.

Utmana dina tankar

I tio år har projektet Normstorm belyst och ifrågasatt normer tillsammans med högstadie- och gymnasieelever i vår kommun. Nu kan du se årets utställning på Jönköpings läns museum. Utställningen visas till och med den 28 augusti. Dessutom finns ett urval av bilderna i Juneporten i Jönköping.

Detta är Normstorm– information och material

Ta hand om dig och din hälsa

Hur vi lever har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. När du behöver hjälp att hitta nya hälsosamma levnadsvanor kan du få coachning och stöd av ditt lokala hälsocenter.

Information om hälsocenter och hur du kan få stöd och coachning

Detta kan du också läsa om i Vårt Jönköping

Tyck till om Jönköpings kommun och hur vi kan utveckla oss - lämna ett digitalt Jönköpingsförslag.

Lämna ett förslag i vår e-tjänsteportal Länk till annan webbplats.

Upptäck något nytt - välkomen till - GO Jönköping i Huskvarna Folkets Park

GO Jönköping - en festlig dag för alla som vill engagera sig Länk till annan webbplats.

Fördjupa dig i Utbyggnadsstrategi 200 000 – centrala tätorten – nu ute på granskning

Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter

Senast granskad/publicerad: