TYP AV PROJEKT

Park- och stadsmiljöer

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Åbolid och Kortebovägen, ny infartsparkering och gångpassage

Här får du information om den planerade byggnationen av den nya infartsparkeringen vid Åbolid samt nya gångpassagen som blir över Kortebovägen.

Den nya infartsparkeringen. På bilden syns även cykelboxar, cykelställ och gatubelysning.

Denna förändring gör vi för att göra det säkrare för dig att ta dig till och från parkeringen.

I den kommunikationsstrategi som antogs 2012 presenteras åtgärder för att nå ett mer hållbart trafiksystem. Byggnation av infarts- och pendelparkering pekas ut som åtgärder för att minska trafikbelastningen i stadskärnan genom att uppmuntra bilister att byta till kollektivtrafik.

Huvudsyftet med infartsparkeringar är hållbarhetsaspekten. Genom att minska den körda sträckan med bil blir koldioxidutsläppen lägre. Infartsparkeringar minskar även trafikbelastningen i stadskärnan och då minskas även buller och luftföroreningar. Stadskärnan blir mer attraktiv. Som ett alternativ till att nyttja kollektivtrafik kan pendlaren även välja att gå eller cykla den kortare biten. Gång och cykling är framförallt hälsofrämjande men även en samhällsekonomisk besparing.

Vad ska göras?

På östra sidan om Kortebovägen vid Åbolid ska en ny infartsparkering anläggas. Det blir 28 parkeringsplatser. För att du ska kunna ta dig mellan parkeringsplats och busshållplats på ett trafiksäkert sätt byggs även en ny gångpassage över Kortebovägen.

Det kommer finnas cykelboxar där du tryggt och väderskyddat kan parkera din cykel. Cykelboxarna rymmer en cykel vardera och ha en krok för förvaring av cykelhjälm och reflexväst. Cykelboxen hyrs ut kvartalsvis.

Hur påverkar det dig?

Det kommer delvis att vara begränsad framkomlighet utmed sträckan under byggtiden men trafik till och från fastigheterna ska var möjlig under hela byggtiden.

Tidplan

Byggnationen kommer att pågå under augusti och september 2022, enligt tidplan står parkering och passage helt klara under vecka 40.

Här kan du läsa mer om infartsparkeringar

Översiktskarta pendlarparkering vid Kortebovägen, Åbolid Pdf, 278 kB.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Tekniska kontoret, Jönköpings kommun.

Vad omfattar projektet?

En ny infartsparkering och en ny gångpassage över Kortebovägen i anslutning till parkeringen och kollektivtrafik.

Kontaktperson:

Fredrik Nyqvist, projektledare utvecklings- och trafikavdelningen, Jönköpings kommun
tel 036-105174