TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Åsens bostadsområde, nybyggnation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Området Åsen ligger cirka 3 km väster om Jönköpings centrum och är en vidareutveckling av området Samset. När Åsen är färdigbyggt förväntas det innehålla cirka 1000 bostäder. Kommunen planerar även för en ny skola, förskola, sporthallar och äldreboende.

Tidplan

  • Etapp 1 startar oktober 2021 och beräknas vara klar november 2022.

Etapp 1

Etapp 1 kommer att binda samman Samsetvägen med Åsenvägen. Kommunen bygger all infrastruktur: Vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och fiber.

Hur påverkar det mig?

  • Det blir ett ökat flöde av byggtrafik till platsen.
  • Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet förbi platsen. Vi hänvisar alltid tydligt med skyltar.
  • Respektera alltid varningsskyltar.

Information om kommande etapper kommer framöver.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit