TYP AV PROJEKT

Väg- och ledningsarbeten

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Södra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Barnarpsvägen, Norrahammar

Här får du information om byggnationen av tre nya gångpassager som byggs i Norrahammar för att öka säkerheten för dig som ska ta dig över Barnarpsvägen.

råd och hjälp för unga och gamla

Sommaren 2022 kommer vi bygga tre nya passager för gångtrafikanter byggs längs Barnarpsvägen i Norrahammar i höjd med Slättenskolan, Ravinvägen och Gärdesgatan.

Vad ska göras?

  • Tre passager byggs för säkrare övergång över Barnarpsvägen.
  • Anslutande vägar intill passagerna: Ravinvägen, Bergsgatan och Gärdesgatan, smalnas av vid utfart mot Barnarpsvägen för att höja trafiksäkerheten.
  • Vid Slättenskolan kommer passagen bli utökad med övergångsställe och mittrefug med fokus på att leda skolelever trafiksäkert över vägen.

Hur påverkar det dig?

Vi kommer att jobba i olika etapper och vi kommer se till att boende alltid kommer fram till sin fastighet så smidigt som möjligt. Boende och samhällsfunktioner kommer kunna åka på sträckan längs EN körbana under byggtiden.

Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på platsen.

Tidplan

Arbetet påbörjades vid Slättenskolan, i juni 2022. Hela projektet blir enligt tidplanen klart i månadsskiftet september-oktober 2022.

FAKTA OM PROJEKTET

Tidplan

Påbörjades i juni 2022.

Enligt tidplanen slutförs arbetet under vecka 40, 2022.