TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Västra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Planeras

Bottnarydsskolan, ny skolbyggnad, idrottshall och utemiljö

Här finns information om ombyggnationen av Bottnarydsskolan.

råd och hjälp för unga och gamla

För att möta det ökande barn- och elevantalet i Norra Mo planeras nybyggnation av skolbyggnad, idrottshall och utemiljö för Bottnarydsskolan åk F-6. De nya lokalerna har kapacitet för 250 elever.

De nya byggnaderna kommer ersätta befintlig skolbyggnad och idrottshall, som kommer rivas.

Tidplan:

  • Byggnation beräknas påbörjas under 2023

Vi kommer att uppdatera med mer information längre fram i processen.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit