TYP AV PROJEKT

Gång- och cykelvägar

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköpings stadskärna

STATUS PÅ PROJEKT

Klar

Dalagatan och Karlavägen, återställning med ny gång- och cykelväg

Här får du information om återställningen på Dalagatan och Karlavägen efter Jönköping Energis arbete med fjärrvärme­ledningen. Gatorna kommer bland annat få en breddad och säkrare gång- och cykelväg.

råd och hjälp för unga och gamla

Vad ska göras?

  • Bredda och göra gång- och cykelvägen säkrare från Humlevägen fram till Lovisagatan.
  • Bygga mindre farthinder på vägen så att hastigheten hålls nere.
  • Bygga om långtidsparkeringen vid entrén till Friaredalen.
  • Byta ut en del brunnar och byta förstärkning i gatan från Humlevägen till Lovisagatan för framtida bruk.
  • Ny och slutgiltig asfaltering på vägen.
  • Planteringar utmed sträckan för att skapa en grönare stadsgata.

Hur påverkar det dig?

Vi kommer att jobba i olika etapper och vi kommer se till att boende alltid kommer fram till sin fastighet så smidigt som möjligt.

Boende och samhällsfunktioner kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg.

Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på plats.

Tidplan

  • Arbetet påbörjades hösten 2021 och blir till största delen klart under vintern.
  • Under våren 2022 är vi igång med den sista etappen i projektet. Vi har rivit befintliga refuger och sätter kantsten för den gång- och cykelvägen som ska möta gång- och cykelvägen på Lovisagatan. Detta innebär trafikomledningar på platsen för att kunna utföra de arbeten som krävs nära korsningen till vid Södergatan.
  • Arbetet avslutas med planteringar under våren 2022.
Karta över byggnationssträckan Dalagatan och Karlavägen

Den blå streckade linjen visar var arbetet sker.

FAKTA OM PROJEKTET

Tidplan

Arbetet påbörjades hösten 2021 och blir till största delen klart under vintern.