TYP AV PROJEKT

Utbildning och barnomsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS PÅ PROJEKT

Ska utredas

Djupadalsskolan, nybyggnation

Här hittar du information om Djupadalsskolan, Kortebo.

Just nu pågår utredning och skissarbete för etapp 1 av Djupadalsskolan i Kortebo.

Etapp 1 innefattar

  • Grundskola 7-9, 450 elever
  • Grundsärskola 7-9, 40 elever
  • Fullstor sporthall

Tidplan

  • Projektering startar hösten 2021
  • Upphandling hösten 2022
  • Byggnation vid årsskiftet 2022/2023
  • Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2025

Övriga etapper innefattar

  • Etapp 2: Förskola, 8 avdelningar (120 barn)
  • Etapp 3: F-6 för 525 elever samt en halvstor sporthall
Skissbild stor röd byggnad med asfalt och träd utanför.

Skissbild på huvudentrén till Djupadalsskolan. (Bild från arkitektfirman Krook & Tjäder)

Skissbild röd stor byggnad från rondellen vid Kortebovägen.

Skissbild på skolan och sporthallen, vy från rondellen. (Bild från arkitektfirman Krook & Tjäder)

Skissbild etappindelning sett ovanifrån.

Etappindelningen för byggprojektet.

FAKTA OM PROJEKTET

Vem bygger?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vem äger marken?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Vad omfattar projektet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Kontaktperson:

Förnamn Efternamn, titel

Lipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit